AGIHAN ZAKAT
 • Apakah bantuan zakat yang saya boleh pohon di Baitulmal MAIDAM?

  Antara jenis-jenis bantuan yang boleh dipohon di MAIDAM ialah :

  • Agihan saraan bulanan
  • Agihan pelajaran
  • Agihan sempena Hari Raya
  • Agihan membina dan membaiki tempat kediaman
  • Agihan berdikari / modal
  • Agihan rawatan kepada pesakit
  • Agihan latihan kemahiran
  • Agihan serta merta
  • Agihan kepada orang yang berhutang
  • Agihan kepada pengembara dalam Malaysia
  • Agihan kepada pengembara luar Malaysia
  • Pelbagai termasuk orang yang terkandas dalam perjalanan
  • Agihan pelajaran dalam negeri
  • Agihan pelajaran luar negeri
  • Agihan tambang kepada para pelajar yang menyambung pelajaran luar/dalam negeri.
  • Agihan tambang kepada para pelajar untuk pulang kerana kecemasan (kematian ibu/bapa).

 • Siapakah yang berhak menerima duit fidyah?
  Golongan fakir dan miskin.